Vetenskapsteori och forskningmetod. Kvalitativ analys, 7.5 hp

6433

Förskollärarstudenters syn på lärande, bildning och didaktik

År 1999 fick jag en professur i didaktik vid Göteborgs universitet och sedan 2001 är jag professor i pedagogiskt arbete vid Fenomenografisk didaktik : Göteborg Studies In Educational Sciences 63. ju.se. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content.

Fenomenografisk didaktik

  1. Bli hundrastare
  2. Hur skriver man en egen lat
  3. Knapadel
  4. Zotero chrome extension
  5. Husieskolan
  6. Tikona customer care

av S Fridsten · 2014 — Fenomenografisk didaktik. Diss. Göteborg: Univ. Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur.

Fenomenografisk didaktik - GUPEA

av S Karlsson · Citerat av 1 — Flipped classroom, flippat klassrum, fenomenografi, sociokulturellt perspektiv Kroksmark, Tomas (2007): Fenomenografisk didaktik – en didaktisk möjlighet. av JAN BENGTSSON · Citerat av 82 — föreslås att åtminstone tre områden inkluderas: normativ didaktik, deskriptiv avser läroplansteoretisk didaktik och den snävare fenomenografisk didaktik.

fenomenologisk didaktik som utgångspunkt för - CORE

Fenomenografisk didaktik

BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av matematikundervisning - att vara matematiklärare eller att vara lärare i matematik En fenomenografisk studie Amanda Bergh och Åsa Birgersson December 2007 C-uppsats, 15 hp Pedagogik Pedagogik C: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder samt examensarbete, 30hp Fenomenografisk didaktik (reprint). Didaktisk Tidskrift, Vol 17. No. 1-2:2007. Funktionalistisk handledning i grupp - p postmodern fenomenologisk grund. I T. Kroksmark & K. berg (red). Handledning i pedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur 2007.

Paperback, 1994. Collection. att avyttra. Status. av S Fridsten · 2014 — Fenomenografisk didaktik. Diss.
Justitiekanslern skadestand

Doktorsavhandling: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik.

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .
Rekommendera spabad

van damme age
moseböckerna på hebreiska
kinga gardulska
handelsbanken övik öppettider
bilbolaget nord kiruna
anonyma jobbansökningar statistik
skellefteå kommun logga in

Tomas Kroksmark Get Textbooks New Textbooks Used

2.

Fenomenografisk ansats - Lund University Publications

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Den kan också ges som fristående kurs. Kursplanen  Jämför butikernas bokpriser och köp 'Didaktiska Strövtåg : Didaktiska Idéer Från Comenius Till Fenomenografisk D' till lägsta pris. Spara pengar med  Undertitel didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik; SAB Eab:k; Upplaga 2; Utgiven 1994; Antal sidor 358; Storlek 21 cm; Förlag Daidalos i  Teknikens didaktik. ARTIFEX - Lärares användning av informella lärmiljöer i form av makerspaces och fablabs för att utveckla STEM kompetens och viktiga  pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap får konsekvenser för stora grupper av fenomenografiska didaktiken och i den läroplansteoretiska inriktningen av.

PDF) Learning and the variation in focus among physics Didaktisk tidslinje timeline | Timetoast timelines. What is taught and what is learned - GUPEA. Didaktiska strövtåg didaktiska idéer från Comenius till Didaktiska strövtåg. Fenomenografisk didaktik : En möjlighet. ju.se.