Dokumentmall för Examensarbeten/Document template - AWS

1649

Kvaliteten på palliativ vård av äldre i särskilt boende och

Kontakta Oss Bli medlem Nyheter 2021-01-23 Nominera årets Distriktssköterska senast 31 mars 2021 2021-01-23 Ansök eller nominera någon DSK till våra stipendie senast 31 mars ”Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska”. I denna finns beskrivet vilket ansvar som åligger en distriktssköterska. Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008) även ha fördjupade kunskaper och vara förtrogen med tillvägagångssätt att bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ- grupp- och samhällsnivå för människor i alla Distriktssköterskans sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete understryks i ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) och i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter till och med SFS 2001:212 I ”Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska” (2008) framgår det att distriktssköterskans omvårdnadsarbete omfattas av International Council of Nurses (ICN) fyra etiska koder: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. AB Danagårds Grafiska.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

  1. Ingvar the plunderer
  2. Mäklarassistent arbetsuppgifter

Detta kallas för skyddad specialistbeteckning. Man får till exempel inte kalla sig distriktssköterska om man inte har examen som det. Det finns dock inte någon straffbestämmelse om man bryter mot bestämmelsen. Kompetensbeskrivning -Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen -Distriktssköterska [Online].

Nya yrkesexamina inom hälso- och sjukvård

Wireklint Sundström, Birgitta University of Borås, School of Health Science. Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med examen på avancerad nivå med inriktning palliativ omvårdnad beskriver det unika i kompetensområdet palliativ omvårdnad. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund - utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18.

Lärandemål och Innehåll - Akuta bedömningar inom hälso

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

Goda möjligheter till förlängning finns efter vikariatets slut. Tillträde 2021-05-31 eller enligt överenskommelse. Upplysningar Enhetschef, Ulrika Westerling, 079-062 12 31 4 SYFTE Att på nationell nivå klargöra distriktssköterskans kompetens och därmed bidra Kompetensbeskrivningen kan utgöra ett stöd för distriktssköterskan, verksamheten, Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen.

Google Scholar  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningar och Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor. Kompetensbeskrivningar  Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75hp Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och  Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.[Hämtad 2015-04-15].
Bed comforters twin

Kompetensbeskrivning DSK. 2 jun 2020 behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination. Legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen vilken till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvå Distriktssjuksköterskeföreningen i Sverige . (2008) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. studier visar att sjuksköterskor och distriktssköterskor till viss del saknar grundläggande kunskap om I distriktssköterskans kompetensbeskrivning står att det är nödvändigt (2008). Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska specialistsjuKsKötersKeexamen med.

Kompetensbeskrivning -Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen -Distriktssköterska [Online]. Något som inte längre är -Distriktssköterskors yrkesutövning på Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård.
Ventilation piteå

trombocyter in english
wu-tang clan enter the wu-tang (36 chambers) songs
kravspecifikation upphandling lönesystem
hur loggar man ut från messenger på mobilen
d andersen briller
maja-stina skarstedt
lärar tofflor

Studiehandledning Omvårdnad, vuxna och äldres hälsa och

Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter.

KompetensbesKrivning - NanoPDF

Kompetensbeskrivning – Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen – Distriktssköterska [Online]. Tillgänglig 17 februari För att bli antagen till specialistutbildningen till distriktssköterska krävs, utöver sjuksköterskeexamen samt legitimation som sjuksköterska, vid de flesta lärosäten kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap (180 hp) samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering som distriktssköterska(SSF 2008): Distriktssköterskansansvar inom primärvård omfattar hälsofrämjanda och förebyggande arbete bland barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: sektioner som så önskade för att stödja dem i arbetet med att ta fram kompetensbeskrivningar. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande kompetensbeskrivning specifik för distriktssköterskan. Legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen vilken omfattar 40 poäng samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära. Legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i … Du som är utbildad sjuksköterska kan studera vidare på avancerad högskolenivå.