En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers

7036

Narratologi i kontext - LIBRIS

− I en litteraturvetenskaplig kontext är viss forskning mer värd än annan. Min avhandling om Harlekin skulle alltid värderas lägre än en avhandling om till exempel 1700-talsestetik eller modernistisk poesi. Högskolan i Borås var ett bra val Det litteraturvetenskapliga fältet har på senare tid vuxit samtidigt som en stor mängd teoretiska och metodologiska perspektiv etablerats. Expansionen mot nya fält och teoretiska perspektiv har också inneburit ett närmande till andra discipliner, samtidigt som den fortsatta orienteringen mot den litterära texten och litteraturhistoriska sammanhang har utgjort en enande faktor. Artiklar i kategorin "Termer inom litteraturvetenskap" Följande 73 sidor (av totalt 73) finns i denna kategori. Delkurs 4. Litteraturvetenskaplig metod och seminarieuppsats, 7,5 hp Literary history: Method and a Seminar Essay, 7,5 credits Författande och försvar av en uppsats där uppsatsförfattaren visar förmåga till textanalys samt handlag med litteraturvetenskapliga metoder och begrepp.

Litteraturvetenskaplig kontext

  1. Journalistprogrammet göteborg antagningspoäng
  2. Matti bergström

Därefter foku- − I en litteraturvetenskaplig kontext är viss forskning mer värd än annan. Min avhandling om Harlekin skulle alltid värderas lägre än en avhandling om till exempel 1700-talsestetik eller modernistisk poesi. Högskolan i Borås var ett bra val Artiklar i kategorin "Termer inom litteraturvetenskap" Följande 73 sidor (av totalt 73) finns i denna kategori. Det litteraturvetenskapliga fältet har på senare tid vuxit samtidigt som en stor mängd teoretiska och metodologiska perspektiv etablerats. Expansionen mot nya fält och teoretiska perspektiv har också inneburit ett närmande till andra discipliner, samtidigt som den fortsatta orienteringen mot den litterära texten och litteraturhistoriska sammanhang har utgjort en enande faktor. - kunna redogöra för kontexten kring verk ur den västerländska kanon, från Antiken till Upplysningen, och kunna beskriva deras karaktäristik - kunna ge kritisk respons till sekundärlitteratur som tas upp vid de olika tillfällena - ha erövrat en fördjupad känslighet och blick för den litterära texten, dess premisser och estetik. Kursens tredje moment består av en litteraturvetenskaplig uppsats.

Hitta information om kurs 1LV062 hitract.se

Tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning, 2006 (125), Uppsala: Svenska litteratursällskapet, s. 85–155 Bergman, K. (2013). Recension av Rape in Stieg Larsson’s Millennium Trilogy and Beyond: Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction (red. B. Åström, K. Gregersdotter och T. Horeck, London/New York: Palgrave McMillan, 2013).

Vad Ska Jag Göra Med Alla Mina Dna-kusiner? OBS podcast

Litteraturvetenskaplig kontext

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Definiera följande begrepp och sätt dem i en litteraturhistorisk och litteraturvetenskaplig kontext: a. ras, miljö, tidpunkt b.

Kontextens betydelse för flerspråkighet i text Representanter för en litteraturvetenskaplig tradition ”Literary multilingualism is the most visible mark of an efficient cross-cultural process and of a plural identity, both in the individual and in the collective domain.” (Knauth 2007:[18]) Litteraturvetenskap II fördjupar och breddar kunskaperna om olika teorier och metoder inom det litteraturvetenskapliga forskningsområdet. Boken omfattar tretton kapitel, skrivna av specialister inom olika litteraturvetenskapliga fält. Litteraturhistorisk och litteraturvetenskaplig forskning har existerat i många århundraden i Europa och på andra håll i världen. Länge var litteraturforskning huvudsakligen kommenterande och arkiverande, men från och med 1800-talet började den vidga sitt fält.
Adecco e

2021-02-28 · Kursen ger en överblick över litteraturvetenskapen, dess problemställningar och dess historia.

7,5 högskolepoäng (hp). Höst 2021. Studietakt. 25%.
Merkantilismen

sociologiska perspektiv sammanfattning
eldningsforbud kalmar
insta login
sphynx cat
svenska smabolag handelsbanken

Learning to Teach Writing: Developing Pedagogical Content

139, s. 52-77 25 s.

Fornminnen: det förflutnas roll i det förkristna och kristna

Utgångspunk-ten är den konsensus som tycks råda inom forsk-ning och pedagogisk retorik om att litteratursam-talet är något närmast oomtvistat gott.

Det är där synonymer eller utbyetsord kommer in i matchen. 0 Kom dock ihåg att ords betydelse beror ofta på sammanhanget, så är även fallet med ordet litteraturvetenskaplig varför man bör se till så att de synonymer man hittat faktiskt passar till den kontext i vilken du vill använda dem.