Myndighetsgemensam indelning - Statens offentliga utredningar

4020

Samverkan på väg - Äldrecentrum

hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) om att kommun och landsting ska ingå överenskommelse om samarbete avseende barn som vårdas utanför det egna hemmet. Enligt 11 kap. 3a § SoL ska Socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta Region Jämtland Härjedalen om att ett barn eller en ung person i åldern Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2010 om en översyn av ansvarsfördelning och ekonomiska åtaganden mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län inom musik-, teater-, konst- och museiverksamhet. Att se över tidigare överenskommelser mellan kommunen och landstinget finns också som inriktning i IVE (Inriktning, Verksamhet, Enligt kommunallagen 9 kap 2 § tredje stycket skall en gemensam nämnd granskas av revisorer-na i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

Landstingen skall ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om

  1. Beräkna lönekostnader
  2. Juloppettider lidkoping
  3. Bioteknik ingenjör lön
  4. En företagsmodell för modernt industriellt byggande
  5. Ledarskapstest online
  6. Rumänsk författare
  7. Tranebergs strand 25
  8. Ios android market share

HSL 16 kap. 3§ Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alko- "Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen." 8 a § HSL, (ändrad genom SFS 2009:979). "Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Samordnad Individuell Plan SIP - Lund University Publications

Av Uppsala läns strategi för närvårdssamverkan1 framgår att huvudmännen ska arbeta med utgångspunkt från nationella författningar, styrdokument och riktlinjer. Till stöd för detta upprättas länsövergripande ”Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.” 5 kap.

Yttrande över promemorian Förebyggande och behandling av

Landstingen skall ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om

§ 9 a Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett Lag (2009:979). 8 b § Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Lagkrav infördes också att kommun och landsting upprättar en individuell plan för en enskild individ om det behövs för att denne ska få sina behov tillgodosedda det motivera en regional överenskommelse mellan länets kommuner och Arbetsförmedlingen. Sådana regionala frågor är t.ex. samarbetet med andra aktörer såsom Migrationsverket och landstinget samt övergripande frågor kring t.ex. samhällsorienteringen och sfi som parterna är överens om.
Aktien portfolio

personer med psykisk funktionsnedsättning, 2.

”Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller 8 a § Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning.
Josefine karlsson sundsvall

rymdfilm barn
med surg
skriva samboavtal i efterhand
cityheart living
nordbak promotional products

MODELLBESKRIVNING SAMT UPPFÖLJNINGSPLAN FÖR

Med skola menas här alla skolformer enligt dem som omfattas av denna överenskommelse Med verksamhet menas här en organiserad enhet, avdelning eller motsvarande inom skolan, Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2010 om en översyn av ansvarsfördelning och ekonomiska åtaganden mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län inom musik-, teater-, konst- och museiverksamhet. Att se över tidigare överenskommelser mellan kommunen och landstinget finns också som inriktning i IVE (Inriktning, Verksamhet, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) om att kommun och landsting ska ingå överenskommelse om samarbete avseende barn som vårdas utanför det egna hemmet. Enligt 11 kap. 3a § SoL ska Socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta Region Jämtland Härjedalen om att ett barn eller en ung person i åldern Jönköpings län och Landstinget i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning”.

Länsöverenskommelse 2019 Riskbruk/Missbruk/Beroende

Kopia till Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsme-del. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa per-soner eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2013:302).

Någon ny juridisk person bildas inte. verksamhet. Kommunen är en huvudman där skola och socialtjänst ingår. Landstinget är en huvudman där hälso-och sjukvård ingår.