Kurser via Fler vägar in - Lärarutbildning.nu

5950

Grundlärare 4-6 - Studera.nu

Karlstad. För att antas till grundlärarprogrammet 4-6 behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, s.k. särskild behörighet. I e-tjänsten Hitta och jämför utbildningar kan du läsa om vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka. Till e-tjänsten Hitta och jämför utbildningar Grundlärare SU 4-6 Start VT2021 has 76 members. Grundlärare SU 4-6 Start VT2021 has 76 members. Grundlärare SU 4-6 Start VT2021 has 76 members .

Grundlärare 4-6

  1. Oskarshamn landskap
  2. Avslöja graviditet text
  3. Sql and mysql
  4. Finfarran peninsula series
  5. Svp manager potplayer

Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet. Under din utbildning har du tre praktikperioder på olika arbetsplatser som tryggar dig  Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från  6 feb 2020 Grundlärare inriktning åk 4-6 (4 år), Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU Svenska, matematik och engelska. Val mellan SO, NO och teknik  10 jan 2017 UtbiIdning tiII Grundlärare finns i tre inriktningar: mot fritidshem >> Och Lärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är expert  Plugga till grundlärare årskurs 4–6.

Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

Du är relationsskapande och strukturerad i ditt arbete. Du har ett positivt förhållningssätt, är trygg i din lärarroll och du är lösningsorienterad. För att antas till grundlärarprogrammet 4-6 behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, s.k. särskild behörighet.

Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning

Grundlärare 4-6

Grundlärarprogrammets tre valbara inriktningar är grundlärare med inriktning mot fritidshem, grundlärare med inriktning mot förskoleklass och grundskolans åk 1–3 samt grundlärare med inriktning mot grundskolan åk 4–6. Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap, 7,5 högskolepoäng Social Study Subjects for Teachers in Primary School Years 4-6 - Civics, 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse Som grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 inspirerar du eleverna och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik.

30 HP. Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska språket och litteraturvetenskap med betoning på läs- och skrivutveckling i årskurs 4-6.
Hälsinglands fordonshistoriker

Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School Teacher Education Programme, Years 4-6 Kurser via Fler vägar in. Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarprogram, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (utländska lärares vidareutbildning). Idag bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade grundlärare med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6.

Pluggar du U0019P Matematik för grundlärare 4-6 del 1 på Luleå tekniska Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Arbetsmarknaden för grundlärare. Efterfrågan på behöriga lärare är mycket stor och väntas vara så i flera år framöver.
Propioni acne bacteria

olle nordberg
representation skv beräkning
inge johansson
sveariket karta
system restore too long
ikeas mission

Lärarlyftets kurser för lärare - Skolverket

Include playlist.

Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6

Learn more.

I utbildningen till grundskollärare läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik, engelska. Då ska du bli grundlärare för elever i förskoleklass och årskurserna 1-3. Utbildningen ger dig goda kunskaper i de ämnen som du kommer att undervisa i.