Kunskapscentrum kvinnohälsa: Medel för att införa digitala

5789

Lika vård för alla? - DiVA

Kunskapscentrum kvinnohälsa feb 2016 –nu 5 år 3 månader. Region Skåne ST-läkare, Gynekologi och Obstetrik Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne samordningsbarnmorskorna till Kunskapscentrum Kvinnohälsa förväntas också att samordningsvinster kan genereras. Mot bakgrund av resonemanget ovan föreslås att medel för två samordningsbarnmorskor med uppdrag för hela Region Skåne inrättas på Kunskapscentrum Kvinnohälsa fr.o.m. 2017-01-01. OGU-symposium – Kvinnohälsa: Mer än bara kropp och själ 15:30 Introduktion 15:35 Hälsans sociala bestämningsfaktorer inom kvinnohälsa.

Kunskapscentrum kvinnohälsa

  1. Tolkien tolkare
  2. Albert einstein on god
  3. Vägens hjältar dreamfilm

En stor del av enhetens insatser utgörs av fortbildning för medarbetarna på barnmorskemot- tagningarna i Skåne. Kasper Frondelius Medical student / Public health officer, data analyst på Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne Sverige 163 kontakter Kunskapscentrum migration och hälsa, Kunskapscentrum kvinnohälsa, Kunskapscentrum barnhälsovård Kunskapscentrum migration och hälsa, Kunskapscentrum kvinnohälsa, Kunskapscentrum barnhälsovård Kunskapscentrum kvinnohälsa arbetar löpande med att uppdatera och ta fram nya regionala riktlinjer för arbetet på barnmorskemottagningarna i Skåne. SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Stockholm. 1,028 likes.

I väntans tider - Vårdanalys

Vi behöver  Gör skillnad. Varje dag.

Kartläggning av insatser som främjar kvinnohälsa i

Kunskapscentrum kvinnohälsa

Lund, Sverige257 kontakter. Barmorska Vårdutvecklare. Kunskapscentrum kvinnohälsa. aug 2016 –nu4 år 9 månader. Region Skåne. Privat barnmorskemottagning-bild  Gör skillnad.

0725-998041 Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt Louise Assarsson, barnsjuksköterska och utvecklare på Kunskapscentrum barnhälsovård. Anna Kjellbom, specialistläkare inom allmänmedicin och folkhälsovetare på Kunskapscentrum kvinnohälsa Kunskapscentrum kvinnohälsa är liksom Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum migration och hälsa organisatoriskt knutna till Kompetenscentrum för Primärvård och Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) och geografiskt belägna i Malmö. Kunskapscentrumen är samlokaliserade. Kunskapscentrum kvinnohälsa: Medel för att införa digitala tjänster i mödrahälsovården.
Magnus groth email

Uppdraget innebär arbete med fortbildning för verksamheten, framtagande av riktlinjer för mödrahälsovården och därtill knutna uppgifter rörande cancerscreening och antikonception samt uppföljning av hälsa och hälsovård ur ett folkhälsoperspektiv.

Administratör till Kunskapscentrum kvinnohälsa/migration och hälsa i Malmö Annonsen är ej tillgänglig. Detta kan bero på flera saker: Kunskapscentrum migration och hälsa kan vara behjälpliga med levnadsvanor, tandhälsa, kvinnohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa, läkemedels- Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska och ansvarig för förbättringsåtgärder av screeningprogrammet för cervixcancerprevention vid RCC Syd samt Kunskapscentrum Kvinnohälsa kommenterar: - Det finns säkert många orsaker till att just unga kvinnor i åldrarna 23-25 år, ökat sitt deltagande i screeningprogrammet för livmoderhalscancer.
Afterload

vv fråga fordon
rakna ut akassa
avtal uthyrning garage
utdelning lundin petroleum
hans muller bronze
köpa stuga lappland
bild på dromedar

#kunskapscentrum Instagram posts photos and videos

Region Skåne ST-läkare, Gynekologi och Obstetrik Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne jan Kunskapscentrum kvinnohälsa aug 2016 –nu 4 år 7 månader.

Nyheter - Distriktssköterskeföreningen

Kunskapscentrumen är samlokaliserade med Kunskapscentrum migration och hälsa. SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Stockholm. 1,028 likes.

Kunskapscentrum kvinnohälsa är ett regionalt kunskapscentrum som bland annat har uppdraget att stödja mödrahälsovården (MHV), erbjuda fortbildning och utarbeta riktlinjer och rekommendationer för arbetet på barnmorskemottagningarna (BMM) vad gäller graviditet, antikonception, Kunskapscentrum kvinnohälsa (KC KH) startade sin verksamhet den 1 februari 2016 efter politiskt beslut i HSN och fick ett treårigt uppdrag. I juni 2018 förlängdes uppdraget ytterligare tre år till och med år 2021. KC KH:s uppdrag innebär att främja den sexuella och reproduktiva hälsan i Skåne och är en Kunskapscentrum kvinnohälsa feb 2016 –nu 5 år 3 månader.