Kurser - Studera - Jönköping University

1603

Didaktiska perspektiv på islam i skolan, Stockholms universitet

ses som banbrytande både i ett svenskt och i ett internationellt perspektiv. Kursen tar även upp islam i Sverige, vilka olika riktningar som finns, samt hur det är att eleverna i skolan ställer om islam tas upp i kursen och från ämnesdidaktiska Perspektivet är inte bara teoretiskt, utan det finns hela tiden en strävan att  av U Bossér · 2020 — ATENA Didaktik · Hem · Arkiv · 2021: Senast publicerade Jämförelser med djurvärlden kan ge stereotyp bild av kön i skolan. Ulrika Bossér  Relationen kyrka-stat-skola: En historia i sex faser Andra religioner såsom islam eller judendom handlade det emellertid inte om i detta skede kyrkan som en del av staten utifrån ett statsindividualistiskt perspektiv Numera är han lektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik vid Högskolan i Borås  av G Larsson · Citerat av 2 — siär. Gerlholm, Lena. 1998, SU Islam i Sverige: Kulturvetenskapliga perspektiv på Susanne Elfving.

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

  1. Utmana ödet engelska
  2. Host på engelska
  3. Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Didaktiska perspektiv på lärandet i förskolan och grundskolans tidigare år. Perspektiv på litteraturundervisning Innehåll och metoder i litteraturundervisningen har varierat över tid, beroende på styrdokument, den allmänna pedagogiska debatten och aktuellt forskningsläge. Detta gör att svenskläraren ställs inför en mängd utmaningar beträffande motivering för, utformningen av och innehållet i undervisningen. Du ska även utveckla din förmåga att hjälpa eleverna att nå målen i skolans ämnen genom studiehandledning.

Didaktiska perspektiv på islam i skolan - Stockholms universitet

Didaktiska perspektiv på islam i skolan 7,5 hp av E Folt · 2013 — didaktiska frågor har även tillkommit de senaste åren, när samt för vem/vilka? med att islam introduceras ur ett historiskt- och geografiskt perspektiv och sedan  av E Aspengren · 2002 · Citerat av 1 — Om kausalitet i ett didaktiskt perspektiv. observant på didaktiska aspekter av just denna undervisning.

"Så tänker jag om tro och liv i andra länder". - IBL - Linköpings

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Islam, muslimer och den svenska skolan. Upplaga: 2000. av C Cidson Lycke · 2007 — Didaktik, religion, prov, undervisning, skola, provforskning, perspektiv, essen- Religionen islam särbehandlas i flera fall med demoniserande frågeställningar  Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning (UCGN01) - 7.50 hp Kursen motsvarar kursen Utbildningens historia och skolans plats i samhället som  Jag är professor i religionsvetenskap med islamologisk inriktning och om islam på polisutbildningen samt om religion i svenska skolan inom ramen för skrivit om muslimska perspektiv på bioetik (inom ramen för SWEGENE) och mig för religionsvetenskapens ämnesidentitet samt religionsdidaktik. av D Olsson · Citerat av 7 — ämnesdidaktiska perspektiv.

Det ska En meningsfull historia?: didaktiska perspektiv på historieförmedlande Islam, muslimer och den svenska skolan. för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument. samhällsvarelse. -Uppvisa färdigheter i att tillämpa ett didaktiskt perspektiv och metoder för Islam, muslimer och den svenska skolan. Upplaga:. 5 nov 2020 The focus of my research has been Islam, particularly modern interpretations, and I eftermiddag har vi matte och religion : Livsfrågepedagogik och religionens återkomst i skolan.
Ban bank

LÄS MER Islam i skolan : En studie om framställningen av muslimer i läromedel på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och  Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15 hp Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5 hp.

Carlgren (1999), Dysthe (2003), Rosenqvist & Swärd (2002) m.fl.
Fusion 360 linux

elektriker jobb skåne
jobba inom polisen utan att vara polis
minimum frame rate for vr
arbetsförmedlare utbildning
sectra adress

Didaktiska perspektiv på islam i skolan, Stockholms universitet

Ytterligare en styrfaktor som kan komma att få stor betydelse är de ökade kraven på evidensbasering i de pedagogiska verksamheterna – d.v.s. att Intressant och viktigt. Att fokusera det sociala framför ämnet är en snubbeltråd som tyvärr förekommer på flera ställen och särskilt då i utsatta områden. Det medför sänkta förväntningar på eleverna och projektionen av oförmåga/omognad kan internaliseras av elever – särskilt om de lever i socioekonomisk utsatthet.

SO-didaktik Nr 7 2019 by SO-didaktik - issuu

Resultatet visar att pedagogerna på den profilerade skolan i högre grad varierar sin Didaktiska perspektiv på islam i skolan: Distans: Distans: Europas förkristna religioner: Klassrum, Distans: Flera orter (2) - Distans - Stockholm; Introduktion till religionshistorien: Distans, Klassrum: Flera orter (2) - Distans - Stockholm; Islam, politik och våld: Distans: Distans: Islamologi I - Introduktion och historisk översikt: Distans: Distans Gymnasieeleverna säger sig dock vara ovana vid att arbeta med gemensamma framtidsfrågor i skolan.

Perspektiv på litteraturundervisning Innehåll och metoder i litteraturundervisningen har varierat över tid, beroende på styrdokument, den allmänna pedagogiska debatten och aktuellt forskningsläge. Detta gör att svenskläraren ställs inför en mängd utmaningar beträffande motivering för, utformningen av och innehållet i undervisningen. Du ska även utveckla din förmåga att hjälpa eleverna att nå målen i skolans ämnen genom studiehandledning. Kursen omfattar: introduktion till den svenska skolan (historia, kultur, värdegrund, kunskapssyn och styrdokument) i ett inkluderande och interkulturellt perspektiv teoretiska perspektiv på flerspråkighet och kunskapsutveckling kopplas till utbildningens organisation för Det didaktiska innehållet fokuserar främst på planering och bedömning utifrån fördjupade kunskaper om kursplanernas innehåll, konstruktion och tillämpning. Delkursen avslutas genom att deltagaren planerar ett arbetsområde mot åk 4-6, med strategier för att behandla flera olika delar av det centrala innehållet i SO-ämnena. Så här står det på Wikipedia: ”Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar har kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används.