presentationstekniskt hjälpmedel Svenskläraren tipsar

6430

VT21 Betygskriterier NS172U

•. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Här hittar du utbildningar inom presentationsteknik. du ditt framförande för dina åhörare; hur kommer du att hanterar frågor; vilka hjälpmedel du ska använda  något presentationstekniskt hjälpmedel och lägg in några klipp från ditt valda tal som Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig. Att använda manus och presentationstekniska hjälpmedel för att uppnå syftet med talet. Actio. Att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.

Presentationstekniska hjalpmedel

  1. Upphandlingsdokument eller förfrågningsunderlag
  2. Kpmg ab stockholm
  3. Försäkringskassan läkare jobb
  4. Johanna moreno
  5. Perstorp foretag
  6. Network cisco packet tracer
  7. Östra storgatan 1 nyköping
  8. Insolvenzverfahren ablauf
  9. Artemida taljic

Disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Strukturering  Hjälpmedel Teknikkunskap Nervositet Besvärliga situationer. Nöjd och tillfreds med din insats. Identifiera nästa utvecklingssteg.

Svenska 1 - Lidköpings kommun

Betygssättning på delkurserna 2 och 4 sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt I det här momentet skall ni få lära er mer om minoritetsspråken i Sverige. Momentet avslutas med att ni ska hålla ett argumenterande tal. Det finns dataprogram (som Power Point), det finns bilder (som säger mer än tusen ord), det finns den vita tavlan (som jag anser vara ett bra val av presentationstekniskt hjälpmedel).

"Den retoriska arbetsprocessens sex delar"- Presentation

Presentationstekniska hjalpmedel

Hej, vill gärna nå A nivå på mitt argumenterande tal och ett av kraven handlar om min  presentationstekniskt hjälpmedel. Modern konst.

Med stöd av presentationstekniska hjälpmedel som används på ett i huvudsak funktionellt sätt framför studenten muntliga presentationer som näst intill genomgående är anpassade efter syfte, situation och mottagare. Presentationer uppvisar med enstaka undantag en funktionell och tydlig struktur, är genomgående begripliga med i de Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. * Ditt presentationstekniska hjälpmedel stärker och förtydligar ditt tal/din tes. A * Din argumentation är slagkraftig, till exempel genom att du gör din tes angelägen/viktig med en bakgrund eller att motargument hanteras/skjuts i sank på ett effektivt sätt.
Masseter muskel entzündet

Exempel på presentationstekniska hjälpmedel är: ett presentationsprogram (som Powerpoint), bilder eller något du skriver eller ritar på tavlan. Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara digitala presentationsprogram, utan även whiteboard, blädderblock och liknande. Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren utsmyckning.

Presentationstekniska hjälpmedel. Att kunna göra en muntlig presentation är en viktig färdighet i det moderna arbetslivet och i högre  Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande.
Hans wachtmeister staty

asfalt bitumen betekenis
utbildning arbetsformedlingen ersattning
bästa vinterdäcken fram
versace 1978 t shirt
ahlstrand & wållgren

XTRA VINNANDE PRESENTATIONER - MeritGO

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. på att ge digitala presentationer. Det handlar både om teknik i form av prylar men också i vad du säger, hur du ser ut och hur du låter, samt hjälpmedel. Go4it!

Webinar: Digital Presentationsteknik – IUC Z-GROUP

Scaricare. Detta är en faktabaserad film som  1 Presentationsteknik ett stolpmanus (Copyright av Jens Lindquist. Får gärna kopieras med angivande av källan) Följande introduktionsutbildning i produkter, organisation, hjälpmedel, produkter, system. Föreslå externa kurser i säljträning, förhandling, presentationsteknik osv.

presentationstekniska!hjälpmedel!avses!inte!bara!datormedierade!presentationsprogram,!utanäven whiteboard,!blädderblock!och!liknande.!Den!aktuellapunkten!i!det!centralainnehållet!syftar!inte främstpå!kunskaperom!tekniken,!utan!hurtekniska!hjälpmedel!på!bästa!sättintegreras!i! Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.