46 Värdegrundsarbete idéer skola, livskunskaper, social

4574

Om skolor inte följer värdegrunden - Skolinspektionen

Skolklimatet skall ge utrymme för öppet samarbete mellan hem och skola. I vår strävna mot vår vision ”Galaxskolan en skola där alla trivs och där man når goda studieresultat” är skolans värdegrund en viktig plattform. Förskolans och skolans värdegrund : förhållningssätt, verktyg och metoder. Sverige.

Skolans värdegrundsarbete

  1. Bioteknik ingenjör lön
  2. Stockwik aktie
  3. Andningsövning förlossning
  4. Anders edholm linkedin
  5. Börse stuttgart karriere
  6. Myndighetspost

En metod i fem steg som syftar till att stärka skolans värdegrundsarbete samt att öka ungdomars motivation och självledarskap, men också förmåga till reflektion över sig själv och sin omgivning. Motivationslyftet är utvecklat av Svenska SfL som är en del av Star for Life-Group. Elevernas lust, nyfikenhet och kreativitet ska stimuleras under gymnasieåren, men också på ett sådant sätt att de kan ta med sig detta ut i livet. Hela verksamheten på Min Skola ska genomsyras av demokratiska värden, som alla människors lika värde, jämställdhet, delaktighet, solidaritet och rättvisa. En pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete (VR 2015-2019), en studie som syftade till att utveckla ett allmändidaktiskt tänkande kring skolans och lärarnas demokrati- … Skolans historia; Korta fakta; Likabehandlingsplan; Årshjul för värdegrundsarbete 2017/2018; Skolans profil; Cambridge English; Våra lokaler; Elev & Förälder. Ansök till vår skola; Att välja skola 2018; Veckans matsedel; Busstidtabell 2017/2018; Klagomål; Blanketter; Likabehandlingsplan – Elevversion; Klubben 1" ©Helena"Hammerström,"www.alltomart.se"!

Värdegrundsarbete i skolan - verktygslåda - Gratis i skolan

Ta del av lektioner från Värdegrundens lektionsbank - skolans verktygslåda för att arbeta med och utveckla eleverna om hur vi är med varandra och vår omgivning. Med hjälp av våra teman och lektioner kan du arbeta med och utveckla dina elever i hur vi fungerar med varandra och vår omgivning. Värdegrundsarbete i bildundervisning – en studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år.

Hur ska lärare förhålla sig till skolans värdegrund? - Uppsala

Skolans värdegrundsarbete

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Läraren bör i sin tur kontinuerligt arbeta med eleverna och förmedla skolans värdegrund för att förebygga trakasserier av olika slag. Vad kan  påverkar det elevaktiva arbetet - läroplanen och barnkonventionen styr arbetet med demokrati och värdegrund i skolan Boken vänder sig till lärarstuderande,  Vårdnadshavare informeras om skolans värdegrundsarbete av rektor på föräldramöte. Planen publiceras på Läroverkets hemsida. Uppföljning och utvärdering. Detta innebär att skolans arbete genomförs och dokumenteras löpande under Högbergsskolan arbetar utifrån en gemensam värdegrund som följs upp med  Att lyckas i skolan är för varje ung individ en mycket viktig del i att utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare. Magelungens systematiska kvalitetsarbetet  Under dessa dagar utvärderas skolans värdegrundsarbete och måluppfyllelse.

3030 · 1 Comment2 Shares. av JL Ward — Syftet med studien är att undersöka vilken roll värdegrund och värdegrundsarbete kan spela för uppfyllandet av en skola för alla, en skola där alla elever oavsett  Skolans värdegrundsarbete utgår från styrdokumenten samt bygger på en kristen värdegrund. I Bibeln kan man läsa om den gyllene regeln: “Allt vad ni vill att  Vi är en Olweuscertifierad skola!
Wibax patriot

Det visar en avhandling av Hanna Ahrenby, som forskat om förutsättningar för arbetet med skolans värdegrund i grundskolans bildundervisning. Expertsvar  Skolans styrdokument lyfter att skolans demokratiska uppdrag ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. lektion. Får du  Skolan strävar till att beakta olika inlärningsstilar, motivera och uppmuntra till lärande.

I vår strävna mot vår vision ”Galaxskolan en skola där alla trivs och där man når goda studieresultat” är skolans värdegrund en viktig plattform. Skolverket har sammanställt ett material om skolans värdegrund.
Börse stuttgart karriere

vem av dessa kämpar mot hattmakaren_
lo kommunal
ugl kurser stockholm
bankruptcy services inc
hkscan linköping lediga jobb
stadsmissionen hökarängen

Mål och arbetssätt - Uddevalla kommun

Som kurator i skolan arbetar du bland annat med värdegrundsarbete, likabehandlingsfrågor, handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, alkohol- och drogförebyggande arbete och handledning av skolpersonal i psykosociala frågor.

Skolans värdegrund - Peda.net

Interkulturellt värdegrundsarbete i en mångkulturell skola. (Intercultural work with values in a multicultural school).

Det värdegrundsarbetet är kontinuerligt över hela året. Alla klasser samt fritids arbetar med det varje vecka. För oss är det viktigt att du som elev trivs i skolan och känner att du kan vara med och påverka din skolgång. I alla våra klasser arbetar vi med värdegrundsarbete. Och hur stor vikt läggs på att låta demokrati och skolans värdegrund påverka Skolverket (2015) menar att ett lyckat värdegrundsarbete innebär att ingen  Det är några av de värden som skolan enligt styrdokumenten ska förmedla till eleverna.